Küçük Çamlıca Kiosks and Landscaping

Küçük Çamlıca Kiosks and Landscaping

Application, Design | 1998 | Üsküdar

Bu korudaki tesisler unutulmuş Türk sivil mimarisi ve bahçe mimarisinin geleneksel ve bugünkü üslûblaşmış şekliyle inşa edilmiştir. Proje, Küçükçamlıca tepesinde üç köşk ile setli Türk bahçesi, tepeye çıkan yol üzerinde ise bir köşk ve devir-daim ile çalışan yapay gölet, şelale, dere esprisi içinde tasarlanmıştır.

Tepe noktasındaki Cihannüma Köşkü 17. asır, ona iki kemerli bir revakla bağlanan Topkapı Köşkü 18. yy üslûbundadır. Avlunun diğer tarafında ise bu üslûpların günümüz yorumu olan Sofa Köşkü yer almaktadır. Türk bahçesi kameriyesi, havuz ile avluya bağlanan su yolu ve pergolalarıyla geleneğin bir numunesidir. Tepeye çıkan yol üzerindeki Su köşkü ise geleneğimizin su-bina ilişkisine atıf yapmak suretiyle göletten dökülerek aşağıya uzanan şelale ile bir odak noktası oluşturmaktadır.